بازیابی رمز عبور

  • برای بازیابی رمز عبور فراموش شده وارد کردن همه اطلاعات زیر الزامیست
  • در صورتی که اطلاعات زیر را نیز فراموش کرده اید با مدیر سامانه تماس حاصل نمایید
  • چنانچه اطلاعات وارد شده صحیح باشد رمز عبور جدید به ایمیل مذکور ارسال خواهد شد