e360

تجارت الکترونیک در ایران

if (ViewBag.Displayable == null || (ViewBag.Displayable != null && ViewBag.Displayable)) {

هرچند مدت زیادی از ورود تجارت الکترونیک به ایران نمی گذرد، و کشورمان در این امر نوپا بوده و در مراحل ابتدایی به سر می برد، اهمیت انکار ناپذیر فناوری اطلاعات در دنیای امروز،سبب شده است تا تدوین و اجرای قوانین و لوایح مورد نیاز در این عرصه نیز مورد توجه مسئولان کشورمان قرار داشته باشد.

این در حالیست که علیرغم برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی متعدد هنوز میزان آگاهی افراد مرتبط با این امر همچون تجار، از امکاناتی که در اختیار دارند محدود است.

از دیگر نکات موجود در این امر، عدم شناخت و آگاهی های کافی از میزان امنیت شبکه های داخلی و جهانی و در نتیجه گرایش و تمایل کم افراد برای جذب این نوع از تجارت در ایران است.

نتیجه گیري

با وجود اینکه فقط سه دهه از ظهور تجارت الکترونیک میگذرد، اما این راهکار بیش از حد در حال توسعه است و با استقبال گسترده مواجه شده است.

با نگاهی به آمار، میتوان نقش کلیدی این مدل تجارت در پیشبرد اهداف و فرآیندهای صادراتی را درک کرد. تجارت الکترونیک همان اهداف تجارت را دنبال میکند، یعنی جذب مشتری و حفظ آن. تجارت الکترونیک باعث تقویت ارتباط میان مشتری و فروشنده شده است و نیاز به مراقبت و حمایت زیادی از طرف دولت دارد.

} else {

شما مجاز به مشاهده این مطلب نیستید.

}