e360

کارآفرین کیست

if (ViewBag.Displayable == null || (ViewBag.Displayable != null && ViewBag.Displayable)) {

افرادی که یک فرصت شغلی جدید در صنعت ایجاد می کنند کار آفرین هستند. آنها فرصت های جدید شغلی را با ورود یک محصول یا ایجاد یک بازار جدید به وجود می آورند. به بیان کلی تر کارآفرینان منابع را مدیریت می کنند تا چیز تازه ای بسازند. آنچه کارآفرینان موفق را از کارآفرینان دیگر متمایز می کند سرعت توسعه فعالیت اقتصادی آنان است. آنهایی بیشتر موفق هستند که فعالیت اقتصادیشان را بتوانند به سرعت رشد دهند. سرمایه هرگز ایده را به حرکت در نمی آورد بلکه این ایده است که محرک سرمایه است و موفقیت در کسب و کار، با ایده ی نوآورانه و خلاق که به همراه سرمایه منجر به ارائه ی محصول جدید در بازار می شود رقم می خورد که این را اصطلاحاً کارآفرینی می گوییم.

آنها خودشان را به خوبی در بازاری که در حال انتقال و تغییر است جا می اندازند که از این نظر مبتکر و مخترع شناخته می شوند. آنها به دقت پیش بینی می کنند که جهت بازارها در حال تغییر است و سپس آماده می شوند که بازارها را به راه بیندازند که این کار را قبلاً کسی انجام نداده بود.

انگیزه‌های مختلفی در کارآفرین شدن مؤثر می‌باشند که از جمله آنها: نیاز به موفقیت، نیاز به کسب درآمد و ثروت، نیاز به داشتن شهرت، و مهمتر از همه نیازمندی به احساس مفید بودن می باشد.

با توجه به تعاريفی که برای كارآفرينی ارائه‌شده، هیچ كارآفرينی برای سرمايه‌گذاري‌ وایجاد اشتغال ازطرف‌ دولت‌ منتظر نيست‌. كارآفرين با شناخت‌ درست فرصتها و سرمايه‌های‌ راكد امكاناتي‌ را فراهم می نماید و با سازماندهي‌ و مديريت منابع‌، ايده‌ خود را عملي می کند.

اگر می خواهید کارآفرین موفقی باشید و کسب و کار خودتان را بسیار عالی اداره کنید همواره به این نکته توجه داشته باشید که باید متمایز باشید و با تفاوتی که نسبت به رقبا دارید شناخته شوید و در ذهن مشتریان جای گیرید. 
تمایز انواع مختلفی دارد تمایز در محصول، تمایز در ارتباط با مشتری، تمایز در خدمات پس از فروش و بسیاری انواع گوناگون تمایز که شما را شاخص می گرداند پس روی این مورد تأمل کنید. 

کارآفرینی با یک سوال یا ایده شروع می شود و با داشتن خلاقیت فرصت شناسایی شده و توأم با اینها باید برنامه مدون کسب و کاری داشته و فرصت ها به بهره برداری برسند تا در نهایت کسب و کاری با سود فراوان داشته باشیم. 

 

 

} else {

شما مجاز به مشاهده این مطلب نیستید.

}