e360

تصمیم بگیرید که بهترین بشوید

if (ViewBag.Displayable == null || (ViewBag.Displayable != null && ViewBag.Displayable)) {

۸۰ درصد کسانی که وارد حرفه‌ی فروشندگی می شوند این کار را به عنوان یک شغل موقت در نظر می گیرند و پیوسته در پی آن هستند که اگر کار بهتری پیدا کردند فروشندگی را رها کنند. به همین دلیل با تمام وجود به کار فروش دل نمی دهند. این اشخاص هرگز در کار فروش عالی نمی شوند و به موفقیت های بزرگ نمی رسند.

اما فروشندگان برجسته متفاوت هستند، آن ها وارد حرفه‌ی فروش می شوند و بعد در نقطه‌ی معینی اتفاق فوق العاده جالبی برای آن ها می افتد. چراغی روشن می شود و آن ها به این نتیجه می رسند که با تبدیل شدن به یک فروشنده‌ی خوب می توانند به همه‌ی خواسته ها و هدف هایشان برسند و درآمدی بیشتر از کسانی که سال ها در دانشگاه درس خوانده اند داشته باشند. در اینجا به کشف بزرگی می رسیم :برای افزایش درآمد باید بیشتر بیاموزید. به نظر می رسد میان انچه برای انجام دادن بهتر کارتان فرا می گیرید و میزان مداخل شما رابطه‌ی مستقیم وجود دارد.

باید همه روزه ۳۰ تا ۶۰ دقیقه درباره فروش کتاب بخوانید. این گونه سالی ۵۰ کتاب می خوانید. با مطالعه‌ی منظم درباره‌ی شغلتان به زودی به یکی از آگاه ترین و پردرآمدترین اشخاص در صنعت خود تبدیل می شوید.

} else {

شما مجاز به مشاهده این مطلب نیستید.

}